Feed on
Posts
Comments

Valphänvisning

BANKs REGLER FÖR VALPHÄNVISNING

För att en kull skall hänvisas via valphänvisaren/hemsidan ställs bland annat följande krav:

· att föräldradjuren är friska och inte har/haft de sjukdomar som beskrivs i RAS

· att föräldradjuren ska vara meriterade från jaktprov och utställning

· Att avelsråden inte klart och tydligt avrått från parning

· Att SKK grundregler följs t ex tikens ålder, viloperiod mellan kullar mm

UPPFÖDARNAS ANSVAR

· Medlem i BANK

· Följa de regler som antagits i RAS och SKK’s grundregler

· Anmäl kullen så tidigt som möjligt, gärna redan när tiken är parad

· Glöm inte anmäla när kullen är tingad eller såld

HANDLINGSREGLER FÖR VALPHÄNVISAREN

Om ovanstående grundregler är uppfyllda skall valphänvisaren lämna ut samtliga kända planerade och födda kullar, utan att ställa kennlarna mot varandra. Valphänvisare får inte uttala egna personliga värderingar om valpkullen, föräldradjuren eller om uppfödaren. Man får heller inte uttala egna personliga värderingar om någon annan uppfödare.

Valpförmedlaren skall marknadsföra Basset Artésien Normand som den friska och förträffliga jakt- och familjehund som den är. Gärna genom att ställa vår ras mot övriga drivande hundar.

RÅD TILL VALPKÖPAREN

· Med hänsyn till ovanstående handlingsregler skall du ställa dom individspecifika frågorna till uppfödarna och inte till valphänvisaren. Genom detta förfarande kan det aldrig bli något diskussion om partiskhet från valphänvisaren.

· Läs in Er på RAS RasspecifikaAvelsStrategier och raskompendiet.

· Kontrollera med säljarna, avelsdjurens: Jaktliga meriter d v s resultat från drevprov. Hälsoläget, t ex finns lungödem i stamtavlan. Hältor, övriga sjukdomar? Vilken inavelsgrad har kombinationen? Utställningsmeriter?

Observera att valphänvisningen aldrig rör sig om rekommendationer! Valphänvisarna hänvisar till uppfödare som uppfyller kriterierna för valphänvisning samt att de själva har anmält sina kullar till hänvisning.

Comments are closed.